องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช