ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
31 ต.ค. 2562
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
31 ต.ค. 2562
3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลหินตก ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 ต.ค. 2562
4 ประกาศอบต.หินตก เรื่อง ให้ถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ต.ค. 2562
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 ต.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ต.ค. 2562
7 เอกสารประชาประชาสัมพันธ์พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2562
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 มิ.ย. 2562
9 ขออนุมัติการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 มิ.ย. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22| | 23| | 24| | 25| | 26| | 27| | 28| | 29| | 30| | 31| | 32| | 33| | 34| | 35| | 36| | 37| | 38| | 39| | 40| | 41| | 42| | 43| | 44| | 45| | 46| | 47| | 48| | 49| | 50| | 51| | 52| | 53| | 54| | 55| | 56| | 57| | 58| | 59| | 60| | 61| | 62| | 63| | 64