ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายมัสยิด-ป่ายาง ม.3
0
03 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองขนพัง หมู่ที่ 8
4
23 ก.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนสายน้ำตกคลองทองนางโยน หมู่ที่ ๘
2
19 ก.ย. 2562
4 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายน้ำตกคลองทองนางโยน หมู่ที่ 8
8
21 ส.ค. 2562
5 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านศาลาแขก หมู่ที่ 3
5
13 ส.ค. 2562
6 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
5
07 ส.ค. 2562
7 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทิพย์สมยา หมู่ที่ 5
3
02 ส.ค. 2562
8 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวิเชียร-วารี หมู่ที่ 7
3
02 ส.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังคล้า หมู่ที่ 4
3
31 ก.ค. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวิเชียร-วารี ม.7
3
30 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22| | 23| | 24| | 25| | 26| | 27| | 28| | 29| | 30| | 31| | 32| | 33| | 34| | 35| | 36