ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
05 มิ.ย. 2563
2 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัยขุนพัง-ห้วยกลั้ง หมู่ที่ 12
4
28 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-08 สายทิพย์สมยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 พ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-08 สายทิพย์สมยา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 พ.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 พ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมคลองสะพานพุดหง หมู่ที่ 5
4
15 พ.ค. 2563
8 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนอกไร่-หนานแป้ง หมู่ที่ 11
7
05 พ.ค. 2563
9 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรถราง-รพช. หมู่ที่ 10
7
27 เม.ย. 2563
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดท่าไทร-ถนน รพช. หมู่ที่ 2
10
24 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13| | 14| | 15| | 16| | 17| | 18| | 19| | 20| | 21| | 22| | 23| | 24| | 25| | 26| | 27| | 28| | 29| | 30| | 31| | 32| | 33| | 34| | 35| | 36| | 37| | 38| | 39| | 40