กิจกรรม : กลุ่มเลี้ยงแพะนมบ้านเขาวัง

รายละเอียด :
    

     กลุ่มเลี้ยงแพะนมบ้านเขาวัง ม.12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จุดเด่นและสิ่งที่ทำให้ฟาร์มแพะรีดนมของนายเฉลิมประสบความสำเร็จก็น่าจะเกิดจากความตั้งใจทำจริง การทำปศุสัตว์แบบผสมผสานร่วมกับการทำสวนผลไม้ ทำให้มีการเกื้อลต่อกัน เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลแพะก็เป็นประโยชน์ต่อพืช ทำให้ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี ทุ่นค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากรายได้จากการจำหน่ายนมแพะแล้ว การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นเกษตรกรนำร่อง หรือเกษตรกรตัวอย่าง เช่น ปศุสัตว์จังหวัด หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ก็เป็นกำลังใจและการเรียนลัดให้แก่เกษตรกรรายนี้เป็นอย่างดี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 127 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**