ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ตามพระราชบัญญิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ตามพระราชบัญญิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1802 คน