ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายเขาวัง หมู่ที่ 12 - โรงเรียนตชด.หมู่ที่ 12
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเขาวัง หมู่ที่ 12 - โรงเรียนตชด.หมู่ที่ 12 โดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตถมหลุมบ่อผิวจราจรที่ชำรุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาไทย ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรณีมีผู้สนใจต้องการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง สามารถร่วมตรวจสอบได้ ณ สถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 501 คน