ประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-11 สายน้ำตกคลองทองนางโยน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 เม.ย. 2565
2 ประกาศราคากลางโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-02 สายปลายราง หมู่ที่ 10 - วัดวิภาวดีรังสิตาราม หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
1821
01 ก.ย. 2564
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.181-02 สายปรายราง – วัดวิภาวดีรังสิตาราม หมู่ที่ 11 บ้านพรุชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
2410
03 พ.ย. 2563
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ดาวน์โหลดเอกสาร
2453
02 มิ.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภูธาร-ห้วยไม้แก่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
2457
22 เม.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทิพย์สมยา หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
2446
22 เม.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2443
03 ธ.ค. 2562
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศาลาแขก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2532
15 พ.ย. 2561
9 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
2425
31 ต.ค. 2561
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกต้นเหรียง หมู่ที่ 12 - สะพานคลองแห้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2422
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 | 2| | 3| | 4| | 5| | 6| | 7| | 8| | 9| | 10| | 11| | 12| | 13