การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายไม่รับของขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ม.ค. 2565
2 การวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 พ.ย. 2564
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2026
08 ก.พ. 2564
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3175
30 ม.ค. 2564
5 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2368
13 ม.ค. 2564
6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
2013
13 ม.ค. 2564
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
2362
30 ก.ย. 2563
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2367
13 ก.ย. 2563
9 ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2364
13 ก.ย. 2563
10 คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
2360
13 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2