การป้องกันภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม
       
 
การรับมือภัยน้ำท่วม
ลักษณะภัย 
มีสายน้ำไหลมาอย่างรวดเร็วรุนแรง มีน้ำท่วมฉับพลัน อาจมีดินโคลนและท่อนซุงไหลมาพร้อมกับสายน้ำ
 
ข้อควรจำ
น้ำมาให้ขึ้นที่สูง ตัดไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
 
ข้อควรปฏิบัติ 
? ตรวจสอบดูเขตแนวพื้นที่น้ำท่วมเพื่อหาพื้นที่สูงที่ปลอดภัย
? บริเวณท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเป็นบริเวณที่ไม่ปลอดภัย
? หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านบริเวณพื้นที่น้ำท่วมถึง
? ควรเตรียมกระสอบทรายไว้ทำผนังกั้นน้ำ
? ควรทำความสะอาดพื้นที่อย่าให้มีเศษวัสดุที่สามารถลอยตามน้ำและก่อให้เกิดอันตรายได้
? ห้ามขับขี่ยานพาหนะ ห้ามเดิน ห้ามเล่นน้ำในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
? มีวิทยุติดตัวและคอยฟังประกาศเพื่อปฏิบัติตาม
 
วิธีการปฏิบัติ 
? ติตตามประกาศทางวิทยุ และโทรทัศน์
? หนีไปสู่พื้นที่สูงที่ปลอดภัย
? ปิดสะพานไฟฟ้าหลัก และไม่สัมผัสสวิทช์ไฟฟ้าขณะเปียก
? ให้หลีกเลี่ยงจากสายไฟฟ้าที่ตกลงมาสู่พื้น
? ไม่วางกระสอบทรายพิงผนังข้างนอกบ้าน เพราะเป็นการเพิ่มแรงดันที่อาจทำให้ผนังพังทลายได้
? ไม่ดื่มน้ำประปาและไม่ดื่มน้ำที่ไหลมาท่วม เพราะจะเป็นอันตราย
? ให้เก็บของมีค่าไว้บนชั้นบนของบ้าน
 
   

การรับมือกับภัยพิบัติดินถล่ม

  ลักษณะภัย
     หิน ดิน ทราย โคลน ซึ่งอยู่บนที่ลาดชันสูงเลื่อนไถลมายังที่ต่ำ
 
ข้อควรจำ

     เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือเกิดแผ่นดินไหว มักเกิดดินถล่มตามมา ให้สังเกตสีของน้ำที่ไหลผ่าน หากมีสีขุ่นข้นอาจเกิดภัยดินโคลนถล่ม เมื่อเกิดดินถล่ม จะเป็นอันตรายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด เสาไฟฟ้า และต้นไม้ล้ม
 
 ข้อควรปฏิบัติ

     * หลีกเลี่ยงการสร้างบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณที่เคยมีเหตุการณ์ดินถล่ม หรือบริเวณหุบเขา พื้นที่มีความลาดชันสูง พื้นที่ลาบลุ่มแอ่งกระทะ พื้นที่ร่องน้ำ พื้นที่ถมดินใหม่ที่มีความลาดชัน 
     * หากท่านอยู่ในพื้นที่บริเวณอันตราย ให้สำรวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมการหนีภัย
     * ควรปลูกพืชยึดหน้าดินบริเวณเชิงเขา และพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเสี่ยงของแผ่นดินถล่ม * สังเกตุอากาศหากฝนตกหนัก ควรอพยพไปสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว
     * สังเกตุพื้นที่รอบที่อยู่อาศัยหากพบสิ่งบอกเหตุที่มีโอกาสเกิดดินถล่มให้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
 
ที่มา :http://202.28.94.60/webcontest/2554/5440/index.php